1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Реферати українською - Право

Конституційно-правові основи безпосередньої демократії в Україні - Висновок

Индекс материала
Конституційно-правові основи безпосередньої демократії в Україні
Поняття, сутність та ознаки демократії
Форми демократії: види та характеристика
Вибори як основна форма безпосередньої демократії в Україні
Види виборів
Конституційні принципи виборів
Референдуми в Україні: поняття , види, конституційна правова регламентація
Висновок
Перелік використаної літератури

Висновок

Чинна Конституція України визнала вперше не лише незалежність влади народу, тобто володіння політичною владою як його природне право мати владу, але і його право здійснювати владу. До того ж Конституцією визнано право народу здійснювати владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
У Конституції визнається як одне з пріоритетних прав – право народу захищати, охороняти, гарантувати свою владу і конституційний лад у цілому. Зокрема, у ст.. 5 Конституції України зазначається, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові, і воно не може бути узурповане державою, її органами чи посадовими особами. Відповідно, народ має право контролю, нагляду, спостереження у сфері влади, а в разі узурпації влади народу державою, її органами чи посадовими особами – має право на будь-яку форму опору, протидії, непокори.
Відповідно до Конституції України належність влади народу, її здійснення та захист, охорона – основні елементи демократії, народовладдя, але вони, звичайно, повністю не вичерпують її зміст і форм.
Конституція України традиційно поділяє демократію (народовладдя) на безпосередню й представницьку. Проте, на відміну від попередніх радянських конституцій, чинна Конституція пріоритетною формою демократії визнає безпосередню. Це є цілком логічним, закономірним, реальним. Адже безпосередня демократія – природне право народу, вона з’явилася раніше від представницької.
Чинна Конституція України визначає не лише місце безпосередньої демократії в системі демократії, тобто в системі політичної влади народу, але і її суть, зміст і форми.
Тобто, безпосереднє народовладдя – це самостійна реалізація народом владної волі щодо власних інтересів, або щодо інших народів і держав за їх згодою при сприянні політичних партій, їхніх блоків, інших складових механізму безпосередньої демократії або без них.
За своїм змістом безпосереднє народовладдя, відповідно до Конституції України, є формуванням органів державної влади й органів місцевого самоврядування, прийняттям законів та інших рішень загальнонаціонального або місцевого значення, гарантуванням конституційного ладу, захистом суверенітету і територіальної цілісності України, забезпеченням її економічної та інформаційної безпеки тощо. Змістом безпосереднього народовладдя є питання внутрішньої і зовнішньої політики, економічні, соціальні, культурні, екологічні та інші питання.
За формою безпосереднім народовладдям виділяють вибори, референдуми та інші форми волевиявлення народу і народні обговорення, виявлення громадської думки тощо, які характеризують голосуванням, обговоренням, зборами тощо.
Конституцією і законами України передбачені таі форми безпосереднього волевиявлення народу, як вибори, референдуми, мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, референтні ініціативи, звернення, народні обговорення. Відповідно до ст. 69 Конституція України не заперечує можливості існування й інших форм безпосередньої демократії.
Пріоритетними серед конституційно-правових форм безпосередньої демократії є вибори до органі державної влади й органів місцевого самоврядування та всеукраїнський і місцеві референдуми. В Конституції України визначається основні засади цих форм народного волевиявлення і передбачається виняткове регулювання законами організації і порядку проведення виборів і референдумів.
Поряд із виборами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, всеукраїнським і місцевими референдумами, Конституція передбачає такі форми, як збори, мітинги, походи, демонстрації, хоча обмежує їх мирними і передбачає попереднє повідомлення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про їх проведення.
Обмеження щодо реалізації цього права зазначається в ст.. 69 Конституції України, може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання правопорушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або прав і свобод інших людей.
Певні форми безпосереднього народовладдя також передбачені окремими законами. Так , Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає такі форми безпосередньої демократії, як місцеві референдуми, загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання.Войти

Новости образования

Евро-2012 мешает обучению?!?

 

В связи с проведением в Украине Евро-2012 Министерство Образования Украины намерено начать компанию по вступительным экзаменам в ВУЗы страны аж с 2-го июля 2012 года.

Подробнее  

Интересное

http://onthewheels.ru автомобильный журнал