1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Реферати українською - Экономика и Страхование

Економічне програмування національної економіки.

Индекс материала
Економічне програмування національної економіки.
Ознаки комплексних державних економічних програм

Реферат: Економічне програмування національної економіки.


Програмування, як елемент господарського механізму, забезпечує комплексне використання всіх елементів державного регулювання економіки для досягнення поставленої мети. Програмування виступає одночасно формою оголошення і реалізації ДЕП і методом ДРЕ через відповідні програми, які забезпечують комплексний підхід до вирішення певних пріоритетних проблем і передбачають цільове спрямування ресурсів на їх вирішення
Мета державного програмування - оголошення та досягнення прийнятного для держави сценарію (варіанта) розвитку економіки. Головним завданням середньострокового господарського загальнодержавного програмування є. підтримка економічної рівноваги; вплив на якісні перетворення в економіці; стимулювання розвитку економіки
Зміст програмування полягає в: аналізі стану національної економіки, виявленні проблем, які не можуть вирішуватися РМ через механізми ринкової саморегуляції, зокрема ФЕРС; розробці та реалізації економічних програм.
Форми виконання і механізми (організаційно-економічні) втілення програм залежать від: масштабу програм; сфери дії програй; сприяння залученню приватного і державного секторів, кількісного вмісту та якісного змісту і характеру конкретних економічних і адміністративно-правових регуляторів (інструментів), закладених в механізм реалізації програм (передбачених програмами); правового статусу програм; характеру економічних і адміністративно-правових зв'язків.
Суть процесу економічного програмування полягає в: аналізі стану національної економіки; виявленні проблем, які не можуть вирішити ринкові механізми, в тому числі ФРЕС; розробці та реалізації окремих економічних програм.
Програму можна трактувати, як оголошення наміченої діяльності; як коротке викладення змісту і методологічних установок (правил, принципів, методів і процедур) діяльності органу управління в певних ситуаціях, або для досягнення певної мети; як виклад основних завдань і цілей, які ставить перед собою суб'єкт системи регулювання, та розпис послідовних кроків (заходів) і процедур для їх досягнення.
Програмування, як елемент господарського механізму, забезпечує комплексне використання всіх елементів державного регулювання економіки для досягнення поставленої мети - вирішення певної пріоритетної проблеми або групи проблем.
Як, вже зазначалося, програмування, як один із комплексних інструментів економічних методів та форм державного регулювання економіки, реалізується через відповідні програми, які забезпечують комплексний підхід до вирішення певних пріоритетних проблем і передбачають цільове спрямування та використання ресурсів для їх вирішення.
У ринковій економіці програмування має індикативний, тобто рекомендаційно-інформативно-регуляторний характер. Отже, державна економічна програма - це індикативний адресний документ, який поєднує за ресурсами, строками виконання і виконавцями комплекс соціально-економічних, виробничих, науково-технологічних, організаційно-економічних та інших заходів, які спрямовані на вирішення пріоритетної народногосподарської проблеми (чи групи проблем), реалізація якої вимагає участі багатьох галузей, регіонів і господарських органів.
Об'єктами державного економічного програмування виступають галузі, регіони, сектори і сфери економіки, різні напрями наукових досліджень та економіка в цілому.
Залежно від об'єкта економічне програмування може бути загальногосподарським, регіональним і цільовим.
Мета державного економічного програмування - оголошення і досягнення прийнятного для держави сценарію розвитку економіки як в цілому, так і за окремими її напрямами. Державне економічне програмування по суті є формою організації процесу реалізації пріоритетів ДЕП у сфері економіки як в комплексі (комплексні програми соціально-економічного розвитку), так і зокрема (цільові комплексні програми).
Програмування, як форма оголошення ДЕП і інструмент ДРЕ, має такі специфічні особливості:
- втручання держави в економіку лише коректує процес ринкової саморегуляції через ФЕРС;
- програмування є елементом сучасної ринкової організації економіки, оскільки держава не керує агентами ринку, а лише спрямовує їх діяльність;
- основою програмування є структурне регулювання;
- програмування, як форма впливу на економіку, є системним і комплексним засобом (інструментом).
Форма виконання і втілення програм, а також організаційно-економічний механізм програмування залежить від:
- масштабу дій програми;
- сфери дії програми;
- кількості цілей програми;
- ступеня залучення приватного і державного секторів;
- характеру економічних і адміністративно-правових зв'язків;
- правового статусу програми.

 Войти

Новости образования

Евро-2012 мешает обучению?!?

 

В связи с проведением в Украине Евро-2012 Министерство Образования Украины намерено начать компанию по вступительным экзаменам в ВУЗы страны аж с 2-го июля 2012 года.

Подробнее  

Интересное

http://onthewheels.ru автомобильный журнал